martes, 10 de agosto de 2010

PROXECTA 2010

III  E d i c i ó n  do   f e s t i v a l    P R O X E C T A.

Na participación internacional deste ano exhibiranse traballos de doce fotógrafas e fotógrafos orixinarios de Galicia, España, Portugal e Irán.

cartaz oficial
A organización decidiu incluir, no programa deste ano, unha reedición de 12 Noites con Piedad . Dende aquí o noso agradecemento. 
A CITA:  Vilagarcía, 19 de Agosto. 22.30 h.